VIETNES PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

Vispārīgā informācija

Šīs vietnes pārzinis ir SIA „AD Baltic” (turpmāk tekstā – „Datu pārzinis”). Ar šiem privātuma noteikumiem mēs nosakām un paskaidrojam, kā tiek vākti un tālāk apstrādāti jūsu personas dati, kad izmantojat šo vietni. Šo privātuma noteikumu nosacījumi tiek piemēroti ikreiz, kad piekļūstat mūsu piedāvātajam saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizoru u. c.) izmantojat.

 

Datu pārziņa rekvizīti:

SIA „AD Baltic”

Reģistrācijas numurs: 40003343254

Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 73, LV-1004

Tālr.: +371 67064505

E-pasts: info@adbaltic.lv

Apliecinām, ka jūsu personas dati tiks vākti saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām un uzraudzības iestāžu norādījumiem, tiks piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai mūsu apkopotie dati par vietnes apmeklētājiem būtu aizsargāti pret to zaudēšanu, neatļautu izmantošanu un/vai izmaiņām. Datu pārziņa darbinieki ir rakstiski apņēmušies neizpaust trešajām personām un neizplatīt informāciju, kas saņemta darba vietā, ieskaitot informāciju par vietnes/ sociālo tīklu kontu apmeklētājiem.

Personas, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst iesniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu vietni/ sociālo tīklu kontus. Ja jūs esat persona, kas ir jaunāka par 14 gadiem, pirms personīgās informācijas iesniegšanas jums jāsaņem jūsu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Noteikumos izmantotie termini jāsaprot tā, kā tie definēti ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šos privātuma noteikumus, jo katru reizi, kad Jūs apmeklēsiet šo mājaslapu, šie noteikumi Jums piemērosies.

Nospiediet "uzziniet vairāk"  katrā sadaļā, lai iepazītos ar detalizētu informāciju par Jūsu personas datu pārvaldīšanu un mūsu saimnieciskās darbības niansēm.

 

Kā mēs vācam informāciju par jums?

Jūsu personas dati, tas ir, visa informācija par jums, kas mums ļauj jūs identificēt, tiek iegūta dažādos veidos, tostarp:

-     jūs varat informāciju (personas datus) iesniegt paši;

-     informācija par jums var tikt ievākta automātiski (kad apmeklējat mūsu vietni, sociālo kontu);

-     atsevišķos gadījumos mēs saņemam informāciju par jums no trešajām personām, un mēs varam apkopot informāciju par jums no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, izmantojot sociālos tīklus, mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni, vai citādi).

Uzziniet vairāk...

Jūs paši varat mums tieši iesniegt savus personas datus. Tas parasti notiek, ja Jūs:

-     ienācāt (autorizējāties) mūsu mājaslapā kā biznesa klients;

-     nosūtāt pieprasījumu attiecībā uz preci;

-     sazināties ar mums (zvanot un/vai rakstot mums par e-pastu);

-     abonējat mūsu jaunumus vai citus paziņojumus;

-     piedalāties aptaujās.

 

Informācija par jums var tikt ievākta automātiski. Tas parasti notiek, ja Jūs:

-     iesniedzat pieprasījumus, izmantojot reģistrācijas sistēmu vai mūsu sociālo tīklu kontus);

-     izmantojat vietni (dati, kas iegūti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm skatiet zemāk);

-     publiskojat ierakstus sociālo tīklu platformās, kam mēs sekojam.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs varam informāciju par jums saņemt no trešajām personām. Tā var būt informācija, ko sniedz mūsu partneri, mārketinga aģentūras, kā arī jūsu publiski pieejamo profilu informācija (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). Informāciju, kuru mēs saņemam no jums, publiskajiem un komerciālajiem avotiem, mēs varam saistīt ar citu informāciju, kuru mēs saņemam no jums vai par jums.

 

Mēs varam apkopot informāciju par jums arī citos gadījumos, kuri nav minēti šajos privātuma noteikumos. Šādā gadījumā mēs jūs papildus informēsim par tādu apstrādi.

Kādu informāciju (personas datus) par jums mēs apstrādājam?

Kaut arī mēs cenšamies vākt pēc iespējas mazāk informāciju par jums savas darbības veikšanas ietvaros, mēs par jums ievācam šādu informāciju:

-     informācija, kura nepieciešama, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus (piemēram, produkta pasūtīšanai un papildu vai saistītu pakalpojumu sniegšanai (kā klienta profila reģistrēšana un pārvaldība mājaslapā);

-     informācija, kuru jūs sniedzat aptaujās;

-     informācija, kuru jūs sniedzat, zvanot mums vai rakstot mums par e-pastu;

-     informācija, kura nepieciešama, lai jūs identificētu;

-     informācija par ierīci, kuru Jūs izmantojat.

Uzziniet vairāk...

Informācija, kuru mēs ievācam tieši no jums, būs acīmredzama pēc apstākļiem un konteksta. Piemēram, pakalpojumu sniegšanai mēs apstrādājam šādu jūsu informāciju: vārds, uzvārds, darba vieta, adrese. Tāpat arī citu informāciju, kas var būt nepieciešama, sniedzot pakalpojumus, piemēram, jūsu tālruņa numurs, e-pasta adrese, lai sazinātos ar jums preces pasūtīšanas gadījumā.

Informācija, kuru mēs ievācam automātiski, parasti ir šāda: informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni (informācija par ierīci: IP adrese, operētājsistēmas versija un ierīces, kuras jūs izmantojat, lai piekļūtu saturam/precēm, parametri; pieteikšanās informācija: jūsu sesijas laiks un ilgums, vaicājuma termini, kurus ievadāt mūsu vietnē, un jebkāda informācija, kas saglabāta sīkdatnēs, kuras esam identificējuši jūsu ierīcē (sīkdatņu politika atrodama zemāk); atrašanās vietas informācija: ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem Wi-Fi piekļuves punktiem un mobilo sakaru torņiem, kura mums var tikt nodota, izmantojot mūsu vietnes saturu).

Informācija, kuru mēs saņemam no trešajām personām vai publiski pieejamiem avotiem, parasti ir šāda jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds;

 

Par precēm, kuras iegādājaties Jūs varat samaksāt savas bankas internetbankas sistēmā, kuras drošību nodrošina bankas serveris. Šajā sistēmā paroles un citu informāciju ievadāt jūs. Veicot maksājumu internetbankā, pircējs visus datus ievada bankas sistēmā, tāpēc mūsu darbiniekiem šī informācija nav pieejama.

Svarīgi: SIA „AD Baltic” personāls ne rakstiski, ne telefoniski, ne jebkādā citā veidā nepieprasa jūsu pieteikšanās datus, bankas karšu numurus, paroles vai jebkādu citu informāciju, kuras izmantošana var radīt jums finansiālu vai cita veida kaitējumu

 

Reģistrācija ierobežotām lietotāju grupām (biznesa klientiem).

Noteikta informācija, kura ir atrodama šajā mājaslapā, ir pieejama tikai biznesa klientiem. Lai pārliecinātos, ka Jums ir tiesības piekļūt mājaslapai, Jums ir nepieciešams iesniegt šādus datus: [vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, kontakttālrunis]. Kad Jūsu piekļuves tiesības tika pārbaudītas, mēs varam reģistrēt Jūsu lietotāja profilu. Biznesa klientiem ir pienākums informēt savus darbiniekus un citas personas, kuru personas datus biznesa klients norāda, iesniedz vai izpauž savā profilā vai izmantojot profilu un citādi to apstrādā, par viņu personas datu nodošanu SIA “AD Baltic” pirms tādas datu iesniegšanas, norādīšanas vai izpaušanas un iepazīstināt norādītos datu subjektus ar šiem privātuma noteikumiem.

 

Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Iepriekš minētā informācija tiek apstrādāta šādiem mērķiem:

-     Noslēgta līguma izpilde automašīnu daļu pirkšanai un/vai pārdošanai un saistīto vai papildu pakalpojumu sniegšanai;

-     Informācijas sniegšanas par mūsu pakalpojumiem un/vai saimniecisko darbību;

-     Pēc jūsu pieprasījuma sniegt jums informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu;

-     Mārketinga mērķiem, piemēram, lai piedāvātu individuāli pielāgotas reklāmas un sponsorēto saturu, nosūtītu paziņojumus par akcijām, vērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tostarp arī jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu, klientu/partneru aptauju organizēšanu, ciktāl to pieļauj likums);

-     Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un izveidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus;

-     Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā institūcijā;

-     Citos veidos ar jūsu piekrišanu.

⃰ Informējam, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no mūsu sūtītā tiešā mārketinga satura saņemšanas, paziņojot mums savu lēmumu uz e-pastu info@adbaltic.lv vai arī izmantojot atteikuma saiti pašā jaunumu vēstulē. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vienu vai vairākiem likumīgas apstrādes iemesliem:

-     tiesību aktu prasību pildīšana;

-     ar jums noslēgta līguma izpilde;

-     mūsu leģitīmās intereses, ja vien jūsu privātās intereses nav svarīgākas;

-     atsevišķos gadījumos – jūsu piekrišana.

Uzziniet vairāk...

Mērķi, kuriem mēs apstrādājam jūsu personas datus ar attiecīgo tiesisko pamatu un personas datiem, kurus mēs apstrādājam, uzskaitīti šajā tabulā.

Mērķis

Tiesiskais pamats

Personas dati

Noslēgta līguma izpilde automašīnu daļu pirkšanai un/vai pārdošanai un saistīto vai papildu pakalpojumu sniegšanai

Ar jums noslēgta līguma izpilde

Tiesību aktu prasību pildīšana

Leģitīmās intereses – uzņēmējdarbības atpazīstamības un prestiža paaugstināšana

Vārds, uzvārds, darba vieta, adrese, cita informācija, kura var būt nepieciešama, sniedzot pakalpojumus, piemēram, jūsu tālruņa numurs, e-pasta adrese,.

Pēc jūsu pieprasījuma sniegt jums informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un/vai informēt par mūsu saimniecisko darbību.

Šī informācija jums tiek sniegta, jo mums ir leģitīmā interese sniegt precīzu informāciju par mūsu pakalpojumiem, produktiem, utt.

Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem pa tālruni, e-pastu, sociālo tīklu vidē un citos veidos, mēs varam lūgt jūsu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu jums ērtu kontaktinformāciju.

Mārketinga mērķiem, piemēram, lai piedāvātu individuāli pielāgotas reklāmas un sponsorēto saturu, nosūtītu paziņojumus par akcijām, vērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (tostarp arī jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem apkopošanu un klientu aptauju organizēšanu).

Ja esat mūsu klients, šajā nolūkā mēs apstrādājam jūsu personas datus ar leģitīmo interesi informēt jūs par mūsu pakalpojumiem, pasākumiem, jaunumiem un citu aktuālo informāciju.

Ja neesat mūsu klients, mārketinga informāciju no mums jūs saņemsiet tikai tad, ja mums ir jūsu likumiski saņemta kontaktinformācija.

Vārds, sociālā tīkla konta dati, tālrunis, e‑pasts, adrese.

Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un izveidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.

 

Šajā nolūkā mēs apstrādājam jūsu personas datus ar leģitīmo interesi uzraudzīt mūsu pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot mūsu piedāvāto saturu, nodrošināt vietnes drošību.

IP adrese, operētājsistēmas versija un ierīces, kuras jūs izmantojat, lai piekļūtu saturam/precēm, parametri, jūsu sesijas laiks un ilgums, vaicājumu termini, kurus ievadāt mūsu vietnē, un jebkāda informācija, kas saglabāta sīkdatnēs, kuras esam identificējuši jūsu ierīcē, ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem Wi-Fi piekļuves punktiem un mobilo sakaru torņiem, kura mums var tikt nodota, kad jūs izmantojat mūsu vietnes saturu.

Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā institūcijā.

 

Tiesību aktu prasību pildīšana

Leģitīmās intereses – aizstāvēties pret pieteiktajām prasībām un pretenzijām

Atkarībā no pieteiktās prasības vai pretenzijas šajā nolūkā var tikt apstrādāti visi mūsu rīcībā esošie jūsu personas dati, kas uzskaitīti šajos privātuma noteikumos.

Gadījumos, kad jūsu dati nevarēs tikt apstrādāti pamatojoties uz kādu no šajā tabulā minētajiem tiesiskajiem pamatiem, pirms jūsu personas datu apstrādes mēs lūgsim jūsu piekrišanu (šādi gadījumi būs redzami pēc apstākļiem un konteksta).

Tajos gadījumos, kad mēs apstrādāsim jūsu personas datus citiem nolūkiem nekā norādīts šajos noteikumos, mēs jūs informēsim ar atsevišķu paziņojumu.

Kam mēs nosūtām jūsu personas datus?

Mēs varam nosūtīt jūsu personas datus:

-     uzņēmumiem, kuri sniedz mums pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma,

-     bankām/uzņēmumiem, kuri palīdz veikt norēķinu operācijas,

-     citiem atbildīgi izraudzītiem biznesa partneriem,

-     citām pusēm, ja to pieprasa likums vai ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

 

Uzziniet vairāk...

Uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma, šobrīd ir šādi: IT pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji  audita uzņēmumi. Šo uzņēmumu iespējas izmantot jūsu informāciju ir ierobežotas, tie nedrīkst šo informāciju izmantot citādi – vienīgi ar mērķi sniegt mums pakalpojumus.

Lai varētu saņemt SIA „AD Baltic” biznesa partneru tiešā mārketinga piedāvājumus, jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana.

Citas puses, kurām var tikt sniegta mūsu rīcībā esošā informācija par jums, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, ir valsts institūcijas, pirmstiesas izmeklēšanas amatpersonas, tiesas u. c.

Jūs varat saņemt vairāk informācijas par Jūsu personas datu saņēmējiem, uzdodot mums jautājumu, izmantojot mūsu šajos noteikumos norādīto informāciju.

Uz kurām valstīm tiek nosūtīti jūsu personas dati?

Dažkārt mums var būt nepieciešams jūsu personas datus nosūtīt uz citām valstīm, kurās var tikt piemērota zemāka līmeņa datu aizsardzības politika. Šādos gadījumos mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu nosūtīto personas datu drošību.

 

Uzziniet vairāk...

Ja Datu pārzinis jūsu personas datus nosūta uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, mēs nodrošināsim, lai tiktu piemērots viens no šiem drošības pasākumiem:

-        ar datu saņēmēju noslēgtais līgums tiek balstīts uz Eiropas Komisijas apstiprinātajiem līgumu standarta klauzulām.

-        ja dati tiek nosūtīti grupas uzņēmumiem, tiek piemēroti uzņēmumiem saistošie noteikumi.

-        datu saņēmēja mītnes vieta atradīsies valstī, kuru Eiropas Komisija atzīst par tādu, kas piemēro adekvātus datu aizsardzības standartus.

-        “Privātuma vairogs” (sertifikācijas mehānisms uzņēmumiem, kas atrodas ASV) vai līdzīgas starptautiskās vienošanās ar citām valstīm.

-        ir Datu valsts inspekcijas atļauja.

 

Ja neviena no iepriekš minētajām garantijām nepastāv, Datu pārzinis var izmantot Regulas 49. pantā minētās opcijas personas datu nodošanai ārpus ES (piemēram, Jūsu piekrišanu datu nodošanai) saskaņā ar Regulas nosacījumiem.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Mēs esam ieviesuši saprātīgus un atbilstošus fiziskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu informāciju, kuru mēs apkopojam satura/pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Tomēr neaizmirstiet – kaut gan mēs attiecīgi rīkojamies, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistē veikts darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

 

Cik ilgi mēs saglabāsim jūsu personas datus?

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu noteikto mērķi. Kad sasniegts uzstādītais mērķis, jūsu personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad tiesību akti uzliek mums par pienākumu glabāt informāciju nodokļu aprēķina vajadzībām, vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanai, bet jebkurā gadījumā datu glabāšanas termiņš nav ilgāks par 10 gadiem. Pēc šī termiņa beigām dati tiks dzēsti tādā veidā, lai tos nevarētu atjaunot.

 

Uzziniet vairāk...

Parasti personas dati tiek glabāti šādus termiņus:

Personas dati

Glabāšanas ilgums

Maksājumu informācija

10 gadus pēc maksājuma veikšanas

Mārketingam izmantojamie personas dati

Līdz brīdim, kamēr Jūs neatteiksieties saņemt mārketinga informāciju, tomēr Jūsu piekrišana tiešajām mārketingam tiks ikgadēji atjaunota.

Ar videokamerām iegūtie dati

Līdz 30 dienām

IT sistēmu ieraksti (logi)

Līdz vairākiem mēnešiem

Analītiskie dati

Parasti šie dati tiek ievākti automātiski, kad jūs izmantojat vietni, un anonimizēti/apkopoti tūlīt pēc to saņemšanas.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura datus apstrādā Datu pārzinis savā darbībā, atkarībā no situācijas ir šādas tiesības:

-     zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi (tiesības zināt);

-     iepazīties ar saviem datiem un informāciju par to apstrādi (piekļuves tiesības);

-     pieprasīt labot vai – atkarībā no personas datu apstrādes mērķiem – papildināt personas nepilnīgos personas datus (tiesības labot);

-     iznīcināt savus datus (tiesības "tikt aizmirstam");

-     jums ir tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, pamatojoties uz kādu no likumīgajiem iemesliem (tiesības ierobežot);

-     tiesības pieprasīt nodot datus citam pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā normatīvajos aktos norādītos ierobežojumus (tiesības uz pārnesamību).

-     Jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist tālākai savu personas datu apstrādei, ja šāda datu apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs vai datu apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu datu pārziņa vai trešās puses leģitīmās intereses. Lai datu pārzinis varētu tālāk apstrādāt personas datus, viņam ir pienākums pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir prioritāras salīdzinājumā ar datu subjekta interesēm. Jums arī ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu datu izmantošanas tiešajām mārketingam, tostarp profilēšanai.

-     iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Mēs dodam jums iespēju ērti īstenot šīs tiesības. To varat izdarīt, zvanot uz tālr. [+371 67064505], rakstot mums uz e-pasta adresi [info@adbaltic.lv]  vai izmantojot saites zem mūsu reklāmas materiāla.

 

Mēs varam nenodrošināt jums apstākļus minēto tiesību īstenošanai, ja likumā paredzētajos gadījumos jānodrošina noziedzīgu nodarījumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu profilakse, izmeklēšana un konstatēšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

 

Uzziniet vairāk...

Jūsu tiesības tiks īstenotas, vispirms apliecinot jūsu identitāti klātienē vai ar elektronisko parakstu.

Jūsu tiesības

Daži ierobežojumi

Zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi (tiesības zināt)

Pirms personas datu apstrādes sākuma jums ir tiesības saņemt informāciju par jūsu datu apstrādi īsā, vienkāršā un saprotamā valodā.

Iepazīties ar saviem datiem un informāciju par to apstrādi (piekļuves tiesības)

 

Šīs tiesības nozīmē, piemēram,:

-      apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus,

-      Jūsu apstrādājamo personas datu saraksta iesniegšanu;

-      Jūsu datu apstrādes mērķa un tiesiskā pamata norādīšanu;

-      apstiprinājumu, vai mēs nosūtīsim datus trešajām personām, ja jā, kādus drošības pasākumus mēs esam veikuši;

-      Jūsu personas datu avota norādīšanu;

-      informāciju par profilēšanas veikšanu;

-      datu glabāšanas ilguma norādīšanu.

Pēc tam, kad būsim noteikuši jūsu identitāti, mēs jums sniegsim minēto informāciju, ja vien tas nepārkāpj citu personu tiesības un brīvības.

Pieprasīt labot vai – atkarībā no personas datu apstrādes mērķiem – papildināt personas nepilnīgos personas datus (tiesības labot)

Piemērojams, ja mūsu informācija par Jums ir nepilnīga vai neprecīza

Izdzēst savus datus (tiesības "tikt aizmirstam").

 

Piemērojams, ja:

-      mūsu rīcībā esošā informācija vairs nav nepieciešama izvirzīto mērķu sasniegšanai

-      mēs apstrādājam datus ar jūsu piekrišanu, un jūs savu piekrišanu atsaucat

-      mēs apstrādājam datus attiecīgi mūsu leģitīmajām interesēm, un pēc jūsu pieprasījuma tiek konstatēts, ka jūsu privātās intereses ir prioritāras

-      informācija saņemta nelikumīgā veidā

Pieprasīt, lai Datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, pamatojoties uz kādu no likumīgajiem iemesliem (tiesības ierobežot)

 

Šīs tiesības var īstenot uz laiku, kamēr mēs analizējam situāciju, proti:

-      ja jūs apstrīdat informācijas precizitāti;

-      ja jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, ja tā tiek veikta uz leģitīmo interešu pamata;

-      mēs informāciju izmantojam nelikumīgi, bet jūs nepiekrītat tās dzēšanai;

-      informācija mums vairs nav nepieciešama, bet jūs pieprasāt to glabāt tiesas strīda dēļ.

Tiesības uz datu pārnesamību

Šīs tiesības var īstenot, ja jūs iesniedzat savus datus un mēs tos apstrādājam automātiski, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ar jums noslēgtu līgumu.

Tiesības nepiekrist

Šīs tiesības var īstenot, ja šāda datu apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs vai datu apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu datu pārziņa vai trešās puses leģitīmās intereses. Lai datu pārzinis varētu apstrādāt personas datus, viņam ir pienākums pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir prioritāri salīdzinājumā ar datu subjekta interesēm. Jums arī ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu datu izmantošanas tiešajām mārketingam, tostarp profilēšanai

Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija: http://www.dvi.gov.lv/lv/

 

Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Šajos privātuma noteikumos terminu „sīkdatnes” mēs izmantojam, lai raksturotu sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus (angl. „Pixel Tags”), tīmekļa bāksignālus (angl. „Web Beacon”), tīkla datu vācējus (angl. „clear GIF”).

Kad apmeklējat mūsu vietni, mēs vēlamies nodrošināt jūsu vajadzībām atbilstošu saturu un funkcijas. Tam nepieciešamas sīkdatnes (angl. cookies). Tie ir mazi informācijas vienumi, kas tiek saglabāti jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tie palīdz Datu pārzinim atpazīt jūs kā iepriekšējo konkrētās vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu apmeklējumu vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt vietņu netraucētu darbību, ļauj jums pārraudzīt vietnes apmeklējumu ilgumu un biežumu, kā arī apkopot statistikas informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot mūsu vietnes un padarīt tās ērtākas jūsu lietošanai.

Uzziniet vairāk...

Sīkdatnes, kas tiek izmantotas mūsu vietnē:

Nosaukums

Laika periods

Mērķis

_ga

2 gadi

Izmanto, lai nošķirtu unikālos lietotājus, piešķirot nejauši ģenerētus skaitļus

_gat

10 minūtes

Izmanto Google Analytics, lai ierobežotu datu vākšanu lielās lapas ielādēs

_gid

24 stundas

Izmanto statistikas informācijas vākšanai par vietnes datplūsmu

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-clickdesk_referrer

1 gads

Sīkdatne papildu pakalpojumu atbalstam (clickdesk)

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-site_visit_time

1 gads

Sīkdatne papildu pakalpojumu atbalstam (clickdesk)

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-visit_count

1 gads

Sīkdatne papildu pakalpojumu atbalstam (clickdesk)

PHPSESSID/ ASP.NET_SessionId

Līdz iekšējās tīkla lapas aizvēršanai

Sīkfails, kas paredzēts, lai realizētu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Tas tiek dzēsts, kad tīmekļa lapa tiek aizvērta

Lang_code

1 gads

Paredzēta, lai saglabātu izvēlēto valodu

fr

3 mēneši

Facebook sīkdatne tiešā mārketinga nolūkos

 

Kad jūs izmantojat pārlūku, lai piekļūtu mūsu saturam, jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad sīkdatne ir lejuplādēta. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja jūs nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, skatiet palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkdatņu vadības ierīces. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet lielākajā daļā pārlūkprogrammu esošu vienkāršu procedūru, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr atcerieties, ka daži pakalpojumi var būt izveidoti tā, lai darbotos tikai ar sīkdatnēm, un, ja izslēgsiet sīkdatnes, jūs vairs nevarēsiet tos vai atsevišķas to daļas izmantot.

Papildus Datu pārziņa sīkdatņu izmantošanai mūsu vietnēs ir atļauts konkrētām trešajām pusēm identificēt sīkdatnes jūsu datorā un piekļūt tām. Tādā gadījumā uz sīkdatņu izmantošanu tiek attiecināti trešo pušu privātuma noteikumi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu sociālo tīklu kontiem tiek piemērota attiecīgo sociālo tīklu sīkdatņu politika.

Sazinieties ar mums

Ja pamanāt neatbilstību šiem privātuma noteikumiem, drošības apdraudējumu mūsu vietnē vai jums rodas citi jautājumi, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar mums vienā no šiem veidiem:

SIA „AD Baltic”

Reģistrācijas numurs: 40003343254

adrese: Mūkusalas iela 73, Rīga, LV-1004

Datu aizsardzības inspektora tālr.: 67064505

E- pasts: info@adbaltic.lv

Nobeiguma noteikumi

Šie privātuma noteikumi tiek pārskatīti ne retāk kā reizi divos gados. Pēc privātuma noteikumu atjaunināšanas mēs informēsim Jūs par, mūsuprāt, būtiskajām izmaiņām, publicējot paziņojumu konkrētajā vietnē. Ja pieslēgsieties vai izmantosiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus pēc šāda paziņojuma publicēšanas, mēs uzskatīsim, ka Jūs piekrītat jaunajām prasībām, kuras norādītas atjauninājumā.

Pēdējo reizi privātuma noteikumi pārskatīti 2018. gada 31. Oktobrī