Kā Eiropas Komisijas neuzmanība ietekmēs MVU un patērētāju izvēli

2017-07-28
Kā Eiropas Komisijas neuzmanība ietekmēs MVU un patērētāju izvēli
Mazs savienotājs ar lielu ietekmi

Neliela rozete jūsu automašīnā kā ārsta stetoskops


Iedomājieties, ka jums jādodas pie ārsta, jo jums kaut kas kaiš. Piemēram, jums sāp sirds vai jūs jūtat, ka kaut kas nav kārtībā ar asins spiedienu, bet ārsts jūs nevar izmeklēt ar stetoskopu vai asins spiediena mērītāju. Tā būtu nopietna problēma, un plašsaziņas līdzekļi noteikti celtu trauksmi, kritizējot sistēmu, kurā nav iespējams personīgi izmeklēt pacientu ar atbilstošiem rīkiem.

 

Tāpat arī gadījumā, ja jūsu mašīna salūzt, pirms transportlīdzekļa labošanas jums jāveic tā diagnostika. Mūsdienās, kad transportlīdzekļiem ir tik sarežģīta elektronika, gandrīz vienmēr šādiem remontiem nepieciešams automašīna pieslēgt testēšanas iekārtu. Šobrīd tas ir iespējams, pateicoties nelielai diagnostikas ierīcei, kas plašāk pazīstama kā “OBD savienotājs”.

 

Neskatoties uz to, drīzumā tiks ieviestas krasas pārmaiņas, kā dēļ šāds savienojums vairs nebūs iespējams.

 

 

Nelielais “aizmirstais” savienotājs


Diemžēl diagnostikas savienotāja, kam, lai arī tas ir neliela izmēra, ir milzīga ietekme uz visu automašīnu pēcpārdošanas tirgu, pastāvēšana ir apdraudēta. Tas ir tāpēc, ka Eiropas Komisija ir sākusi darbu pie priekšlikuma Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma regula, kur šim savienotājam vajadzētu būt iekļautam.

 

Tomēr problēma nav tajā, kas ir iekļauts jaunajā regulā, bet gan tajā, kas nav tajā iekļauts.

 

Jaunās regulas autori ir aizmirsuši (noteikti nejauši) OBD savienotāju, kā arī daudzus citus jautājumus, kas tika aktualizēti “Rikardo pētījumā”, ko Komisija pati arī bija pasūtījusi. Rikardo pētījumā tika stingri ieteikts 2016.gadā aktualizēt pašreiz spēkā esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas ir 10 gadus veca.

 

Iespējams, ka Elžbeta Beņkovska, Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre, nezināja par šiem svarīgajiem Rikardo ziņojumā minētajiem jautājumiem?

 

Viņa ir ES pārstāve, kura atbild par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir uzņēmumi, kuri no aizmirstā OBD savienotāja neiekļaušanas priekšlikumā sekām cietīs visvairāk.

 

Tāpēc viņai būtu jācenšas pārliecināties, ka Rikardo ziņojumā iekļautie secinājumi tiek īstenoti pašreiz gatavotajā regulā, jo OBD detektora neesamība viņai savus uzdevumus pildīt nepalīdzēs.

 

 

OBD savienotāja neesamības sekas


Mūsdienās, kad OBD savienotāju var aizvietot ar citu sistēmu (piemēram, pilnībā attālinātu diagnostiku, ko veic, izmantojot serverus, kas tiek pārvaldīti transportlīdzekļu ražotāju centrālajos birojos), pastāv risks, ka daži transportlīdzekļu ražotāji izmantos šo robu tiesību aktos, tādējādi iegūstot monopola statusu attiecībā uz piekļuvi datiem par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

 

Bez iespējas piekļūt transportlīdzekļu datiem, izmantojot savienotāju, daudzzīmolu transportlīdzekļu tehniskās apkopes stacijas nevarēs nolasīt dažādo remontējamo automašīnu problēmu kodus un tādējādi kļūs atkarīgas no automašīnu ražotājiem.

 

Tāpēc OBD savienotāja pastāvēšana ir svarīga visam automašīnu pēcpārdošanas tirgum – un tādējādi konkurētspējīgam transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta piedāvājumam.


Prasība uzstādīt OBD savienotāju jaunajos automašīnu modeļos nenodrošinās ražotājiem iespēju iegūt monopola statusu attiecībā uz piekļuvi datiem par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli. Neatkarīgais pēcpārdošanas tirgus apkalpo 284 miljonus autobraucēju Eiropā un ir radījis 3,5 miljonus darba vietu 500 000 uzņēmumos, no kuriem lielākā daļa ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Tā labais stāvoklis noteikti autobraucējiem ir izdevīgs, jo spēcīga iekšējā konkurence garantē inovācijas, agresīvu cenu politiku un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.


Saskaņā ar domino teoriju nelielā OBD savienotāja izņemšana ietekmēs praktiski visus, kas darbojas neatkarīgajā automašīnu tirgū. Bez tehniskās apkopes stacijām, kurām vairs nebūs piekļuves datiem par transportlīdzekļu stāvokli un tās faktiski būs atkarīgas no automašīnu ražotājiem, OBD savienotāja neesamība ietekmēs arī rezerves daļu ražotājus, izplatītājus, diagnostikas iekārtu un specializētās OBD savienotāja programmatūras  ražotājus, kā arī miljoniem braucēju, kuri cietīs no traucētas tirgus konkurences sekām.

 

 

Eiropas Parlaments nāk talkā autobraucējiem un uzņēmumiem, kas darbojas neatkarīgajā automašīnu tirgū


Eiropas Parlaments pie minētās regulas ir strādājis jau vairākus mēnešus. Tā Iekšējā tirgus komiteja (ITK) ir ierosinājusi un ieviesusi grozījumus, kas būtiski uzlaboja regulas normas, par ko zinošie Eiropas autobraucēji noteikti būs pateicīgi. Pateicība ir jāizrāda Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri nāca klajā ar daudziem priekšlikuma grozījumiem, lai saglabātu komunikāciju ar transportlīdzekli neskartu.

 

ITK izstrādāto grozījumu formulējums garantē pienācīgu automašīnu tirgus darbību, godīgu un netraucētu konkurenci un saglabā tirgus līdzsvaru.

 

 

Diemžēl šis panākums ir tikai neliels solis ceļā uz brīvu konkurenci. Faktiski tas ir tikai cīņas par nelielo OBD savienotāju sākums.


Pēc priekšlikuma pieņemšanas Eiropas Parlamentā, ir jāpanāk kompromiss starp Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un ES Padomi sarunu procesā, kas zināms kā “neformālie trilogi”. Tas nozīmē, ka ceļš uz nelielā, bet ļoti svarīgā ODB savienotāja saglabāšanu būs ļoti garš.

 

Mūs ir ieintriģējusi šķietami vājā Eiropas Komisijas interese par svarīgajiem pēcpārdošanas tirgus jautājumiem; Komisija skatās tikai uz to, kā āri atrisināt Dīzelgeitas lietu, par ko tā ir izpelnījusies kritiku. Ir signāls atlikt izejvielu iniciatīvas (RMI) jautājumus uz tālu (neskaidru) nākotni.

 

Tomēr šāda atlikšana pēcpārdošanas tirgus darboņiem būs ļoti neizdevīga, jo tās dēļ daudzzīmolu automašīnu labošanas sektoram tiks liegta piekļuve automašīnu datiem uz visiem laikiem un tas būs atkarīgs no automašīnu ražotājiem, kuri būs vienīgie uzņēmumi, kā rīcībā būs “piekļuves kodi” informācijai, kas nepieciešami automašīnu remontam. Tas negatīvi ietekmēs MVU, uzņēmējdarbību un vienoto tirgu.

 

 

Kas ir OBD savienotājs?


Līdz 1990.gadiem tehniskās apkopes stacijā nebija iespējams precīzi diagnosticēt automašīnas defektu. Tas mainījās 1996.gadā, kad Savienotās Valstis ieviesa obligātu prasību aprīkot transportlīdzekļus ar speciālu diagnostikas sistēmu OBD-II. Piecus gadus vēlāk, 2001.gadā, Eiropas Savienība sāka pieprasīt šī elementa uzstādīšanu. Šobrīd komunikācija ar transportlīdzekli tiek nodrošināta, izmantojot OBD savienotāju, bez kura mehāniķis nevarētu pievienot datoru automašīnai.

 

Kā prasība uzstādīt OBD savienotāju mainīja jūsu makā atlikušās naudas daudzumu?


OBD savienotājs nodrošina komunikāciju ar transportlīdzekli, precīzu diagnostiku un ātru un efektīvu remontu, kas nepieciešams turpmākai drošai transportlīdzekļa izmantošanai.

Prasības uzstādīt OBD savienotāju ieviešanai bija arī papildu labumi. Šobrīd gan automašīnu ražotāju pilnvarotie autoservisi, gan tehniskās apkopes stacijas, kas darbojas ārpus šādām ķēdēm, spēj veikt precīzas diagnostikas darbības. Tas dod mums divus savstarpēji konkurējošus remontdarbu tirgus segmentus – pilnvarotās ķēdes un neatkarīgu tirgu, kas ir attīstījies, cita starpā, pateicoties prasībai automašīnās uzstādīt OBD savienotājus. Šis spēku sadalījums tirgū veicina veselīgu konkurenci, kas savukārt nozīmē plašāku izvēli, labāku kvalitāti un zemākas pakalpojumu cenas. Tāpēc Eiropas autobraucēju ekonomiskās intereses ir pasargātas, jo viņiem automašīnas iegāde un tehniskā apkope joprojām veido lielāko mājsaimniecības budžeta izdevumu daļu.