Piedalieties
Delphi turnīrā
un laimējiet
AD bonusu!

Pasūtiet īpašā piedāvājuma preces, kuras apzīmētas ar ikonu,
un saņemiet AD bonusu pat € 600 eiro vērtībā AD naudā.

Pieci līderi saņems AD bonusu
savā “svara klasē”

I vieta

II vieta

III vieta

IV vieta

V vieta

Uzmanību! AD bonusa summa nevar pārsniegt Delphi punktu skaitu, kurus savācis uzvarētājs.

Kā piedalīties?

PASŪTĪJUMS

Izvēlieties īpašā piedāvājuma preces,
kuras apzīmētas ar
ikonu.

DALĪBA

Saņemiet Delphi punktus.
Savāciet pēc iespējas vairāk!

UZVARA

Kļūstiet par vienu no pieciem spēlētājiem,
kuri savāc visvairāk Delphi punktu,
, un saņemiet AD bonusu!

Piedāvājuma periods

Delphi punktus var vākt no 2018. gada 17. decembra līdz 2019. gada 28. februārim.
Uzvarētāji tiks noteikti, un par tiem tiks paziņots 2019. gada 1. aprīlī.

Piedāvājuma noteikumi

 

  • Visi AD Baltic klienti Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kuri ir noslēguši pircēja līgumu, var izmantot īpašo piedāvājumu. Ja klientam ir vairāki pircēja profili (ar atšķirīgiem pircēja identifikācijas numuriem), katrs no tiem atsevišķi piedalās šajā turnīrā.
  • Lai izmantotu īpašo piedāvājumu, klientam ir jāpasūta īpašā piedāvājuma preces, kuras apzīmētas ar DELPHI ikonu. Tad klients kļūst par turnīra dalībnieku un saņem Delphi punktus. Par katru eiro, kurš iztērēts par īpašā piedāvājuma precēm, tiek piešķirts viens Delphi punkts.
  • Ja klients pasūta īpašā piedāvājuma preces un tad tās atgriež, par precēm piešķirtie Delphi punkti tiek anulēti, un klients nepiedalās turnīrā.
  • Īpašā piedāvājuma periodā dalībnieki vāc Delphi punktus. Pēc tā beigām un preču atgriešanas termiņa notecēšanas (14 dienas), tiek sagatavoti galīgie fināla rezultāti. Pieci dalībnieki katrā grupā, kuri savāc visvairāk Delphi punktu, iegūst AD bonusu. AD bonusa summa nevar pārsniegt Delphi punktu skaitu, kurus savācis uzvarētājs.
  • AD bonusu ieskaita pircēja virtuālajā AD dāvanu kartes kontā. Klients var izmantot laimēto summu, lai saņemtu atlaidi no jauna AD Baltic pasūtījuma cenas. Jūs varat noskaidrot savu AD naudas kopsummu un tās izmantošanas noteikumus, piesakoties savā AD Baltic kontā.

 

Īpašā piedāvājuma noteikumu sīks izklāsts


Skatiet