Ziemas logu šķidrums SCREENWASH AD -21°C PREMIUM 5L

Ziemas logu šķidrums SCREENWASH AD -21°C PREMIUM 5L

Īpaši labas tīrīšanas īpašības un aizsardzība pret sasalšanu

Tilpums:
5 L
Tips: ziemas (–21 °C)
Apraksts: Caurspīdīgs ziemas automobiļa logu mazgāšanas līdzeklis ar raksturīgām ļoti labām tīrīšanas īpašībām:

•aizsargā lakas, gumijas un plastmasu;
•piemērots polikarbonāta stikliem un vēdekļveidīgiem smidzinātājiem;
•aizsargā stiklus no apledojuma;
•pasargā logu mazgāšanas iekārtu no aizsalšanas;
•izmēģināts un akceptēts DEKRA (http://www.dekra-online.de) attiecībā uz tehniskajām īpašībām un ietekmi uz vidi;
•ražots Vācijā.

UZMANĪBU! H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233 Tvertni stingri noslēgt. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.