Ziemas logu šķidruma koncentrāts SCREENWASH AD CONC.

Ziemas logu šķidruma koncentrāts SCREENWASH AD CONC.

Logu tīrīšanai dažādos laikapstākļos

Tilpums: 
1 L, 5 L, 20 L, 200 L
Tips: ziemas
Apraksts: Koncentrēts, aromatizēts logu mazgāšanas šķidrums ar citronu aromātu „Screenwash AD Conc". Šķidrums ir piemērots mazgāšanai dažādos ekspluatācijas apstākļos. Neatšķaidīts sasalst līdz –80 °C. Labi noņem netīrumus, neatšķaidīts atkausē ledu, notīra kukaiņu paliekas no stikla, nepieļauj tauku plēvītes veidošanos un ledus piesalšanu. Nekādi neietekmē automobiļu krāsu, gumijas, plastmasas detaļas, sastāvā esošās speciālās piedevas neveicina koroziju. Koncentrātu atšķaidot ar ūdeni 1:1, iegūtā šķidruma sasalšanas temperatūra ir –28 °C.

BĪSTAMI! H225: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P233 Tvertni stingri noslēgt. P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.