AD akumulatori kravas automašīnām

AD akumulatori kravas automašīnām

Uzlabo dzinēja iedarbināšanu, lieliskas ekspluatācijas īpašības un uzticamība


Automašīnām ar bāzes līmeņa elektrisko aprīkojumu var būt nepieciešams mazāk akumulatora enerģijas, taču tām joprojām ir vajadzīgas izcilas iedarbināšanas spējas, nemainīgs strāvas stiprums un pilnīga uzticamība. Un tieši to jūs iegūstat, izmantojot AD akumulatoru – pārbaudītu un uzticamu izvēles iespēju ar labu kvalitāti par zemu cenu. 
Priekšrocības: • atbilst augsto starptautisko kvalitātes un vides aizsardzības standartu prasībām;
• atbilst OE prasībām;
• īpaši liela starta strāva;
• tehnoloģija Longlife Grid, kas nodrošina pavisam īpašu nemainīgu strāvas stiprumu;
• tas ir uzticamāks nekā standarta akumulatori;
• unikālais režģis piedāvā ideālu strāvas plūsmu – 70% lielāku nekā standarta akumulatoriem;
• ātri uzlādējams;
• izcila izturība pret koroziju;
• tam gandrīz nav nepieciešams veikt nekādus apkopes darbus un tas patērē nelielu ūdens daudzumu;
• zemais pašizlādes līmenis ļauj uzglabāt šo akumulatoru līdz sešiem mēnešiem bez papildu uzlādēšanas;
• tā darbība pie augstas slodzes ir stabila, tādēļ tas ir ideāli piemērots automašīnām ar dīzeļa dzinējiem;
• paredzēts automašīnām ar mazāk sarežģītu strāvas patēriņu;
• 100% jauda auksta dzinēja iedarbināšanas laikā. 
Garantija: 1 gads

 

 

Preces kods Ah CCA -18°C (EN) Spaiļu izvietojums Spaiļu tips Stiprinājuma tips Garums Platums Augstums
635052100 AD 135 1000 3 1 B03 514 175
210
670043100 AD 170 1000 3 1 B00 513 223 223
680032100 AD 180 1000 3 1 B00 513 223 223
700038105 AD 200 1050 3 1 B00 518 276 242
725012115 AD 225 1150 3 1
B00 518 276 242Spaiļu izvietojums: Spaiļu tips:

 

Stiprinājuma tips:

1. Sagatavošana

Akumulators ir uzpildīts ar skābi, uzlādēts, sagatavots lietošanai. Skābes blīvums 1.28± 0.01 kg/l, spriegums starp spailēm -12.5 V (6 V akumulatoriem 6.2 - 6.4 V)pie +25°C.

 

2. Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Noteikti uzlādējiet akumulatoru, ja skābes blīvums ir mazāks kā 1.21 kg/l, vai spriegums ir 12,4 V, 6 V akumulatoriem – 6.2 V Turiet akumulatoru horizontāli un transportējot novietojiet tā, lai neapgāztos.Noņemiet pozitīvā pola aizsargvāciņu, kad akumulators ir ievietots un piestiprināts automašīnā un tikai pirms akumulatora pieslēgšanas automobiļa elektrosistēmai. No jaunā akumulatora noņemto aizsargvāciņu uzlieciet uz vecā akumulatora pozitīvā pola. Tādējādi akumulatoru aizsargāsiet no nejauša īssavienojuma.

 

3. Ierīkošana automašīnā

Ja automašīnas vai papildus elektroiekārtas (audio aparatūra, signalizācija, sakarlīdzekļi) ražotājs neizvirza īpašas prasības vai nosacījumus, tad:

• Izslēdziet dzinēju un visas iekārtas, kas patērē elektroenerģiju.

• Izmantojot metāla instrumentus, izvairieties no īssavienojuma izraisīšanas.

• Vispirms atvienojiet negatīvā pola spaili, pēc tam pozitīvā pola spaili.

• Atskrūvējiet un noņemiet akumulatora turētāju.

• Izceliet veco akumulatoru un tā vietā novietojiet jauno.

• Pieskrūvējiet atpakaļ akumulatora turētāju un pievelciet tā, lai akumulators nekustās un stingri turas savā vietā.

• No akumulatora poliem un vadu spailēm notīriet svina oksīdu un netīrumus, kā arī ieeļļojiet ar tam paredzētu eļļu (ja nezināt, kādu eļļu jālieto, jautājiet akumulatora pārdevējam).

• Vispirms pievienojiet pozitīvā pola spaili, pēc tam negatīvā pola. Pārbaudiet, vai pietiekami pievilkāt spailes.

• Ja vecajam akumulatoram ir papilddetaļas (pola pārsegs, gāzes rezervuārs,izliekums, caurulīte, turekļi, aizbāžņi u.c.), tad noņemiet papilddetaļas vecajam akumulatoram un nepieciešamības gadījumā uzstādiet jaunajam.

• Atstājiet vismaz vienu gāzes atveri neaiztaisītu (tas attiecas arī uz veco akumulatoru).

 

4. Uzlāde

• Atvienojiet un izņemiet akumulatoru no automašīnas.

• Nelādējiet akumulatoru dzīvojamās telpās un iespējamu uguns un liesmas avotu tuvumā.

• Telpām ir jābūt labi vēdinātām; temperatūrai ne zemākai kā +10°C.

• Izmantojiet tikai tam paredzētus līdzstrāvas akumulatoru lādētājus. Rūpīgi izlasiet lādētāja ražotāja ieteikumus un tos ievērojiet.

• Akumulatora pozitīvo polu pieslēdziet lādētāja pozitīvās izejas spailei, negatīvo polu – lādētāja negatīvās izejas spailei.

• Lādētāju ieslēdziet tikai pēc tam, kad ir pievienots akumulators, savukārt izslēdziet pēc uzlādes pabeigšanas un pirms akumulatora atvienošanas.

• Ieteicamā uzlādes strāva (ampēros, A): 1/10 no akumulatora kapacitātes (Ah).

• Ja skābes temperatūra paceļas virs 55°C vai spriegums vairāk kā 16.3 V, 6 V akumulatoriem 8.1 V samaziniet uzlādes strāvu.

• Pavisam izlādējušos akumulatorus jālādē ne mazāk kā 20 stundas. Neesiet pārsteigti, ja reizēm uzlādei ir nepieciešamas divas diennaktis.

• Pilnībā uzlādēta akumulatora skābes blīvums ir 1.28+ 0.01 kg/l, spriegums starp spailēm – 12.6 V pie +25°C, savukārt, tikko pēc lādētāja atvienošanas - 14-14,2 V, 6 V akumulatoriem – 6.3 V

• Akumulators ir pilnībā uzlādēts, kad skābes blīvums un uzlādes spriegums divas stundas vairs nepaaugstinās.

• Pārbaudiet elektrolīta līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet ar destilētu ūdeni.Nekad nelejiet skābi vai elektrolītu. Elektrolīta uzpildīšana notiek rūpnīcā un visā akumulatora ekspluatācijas laikā to „pastiprināt” vai mainīt nav nepieciešams.

 

5. Apkope

• Akumulatoram ir jābūt tīram un sausam.

• Regulāri pārbaudiet elektrolīta līmeni akumulatora sekcijās un nepieciešamības gadījumā papildiniet tikai ar destilētu ūdeni (elektrolīta līmeni pārbauda uzlādētam akumulatoram). Elektrolīta līmenim ir jābūt 10 mm virs svina elementu bloka. Ja nākas bieži un ar lielu ūdens daudzumu papildināt akumulatoru, pārbaudiet ģeneratora sprieguma releju.

• Akumulatora uzlādes iekārtai automašīnā ir teicami jāstrādā. Darbojoties dzinējam, spriegumam uz pievienota akumulatora poliem ir jābūt no 13.9 V līdz 14.4V, 6 V akumulatoriem – no 6.9 V līdz 7.3 V, 24 V sistēmām – no 27.6 V līdz 29.2 V neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgti papildus elektroenerģijas patērētāji (tālās/tuvās gaismas, stikla apsilde, ventilators, kondicionieris, audio aparatūra utt.) vai nē.

• Ekspluatējot akumulatoru apgrūtinātos apstākļos (regulāri braucot pa pilsētu,lietojot lukturus vai daudz elektroenerģiju patērējošas iekārtas, esot lielam karstumam vai aukstumam) ir katru mēnesi jāpārbauda akumulatora stāvoklis un, ja nepieciešams, papildus jāuzlādē. 24 V sistēmās, lai nodrošinātu vienādus apstākļus, ne retāk kā reizi mēnesī mainiet akumulatorus vietām.

• Neatstājiet izlādējušos akumulatoru, nekavējoties to uzlādējiet. Fizikālo ķīmisko akumulatora īpašību dēļ dziļas izlādes gadījumā sākas aktīvās vielas, kas atrodas svina plāksnēs, sadalīšanās. Šis process ir neatgriezenisks, tādēļ izlādējies akumulators ātri zaudē kapacitāti un jaudu.Nelietojiet nekādas papildus ķīmiskās vielas vai tā saucamos „uzlabotājus”.

• Ja elektrolīta blīvums ir zemāks par 1.21 kg/l vai spriegums ir mazāks kā 12.3 V, 6V akumulatoriem mazāks kā 6.15 V, akumulators ir obligāti jāuzlādē.

• Neatstājiet neuzlādētu akumulatoru aukstumā. Akumulators, kura spriegums ir 12V, 6 V akumulatoram 6 V, elektrolīta blīvums 1.140 kg/l, aizsalst pie - 15°C, vēl vairāk izlādējies akumulators var aizsalt -10°C aukstumā. Izveidojušies ledus kristāli saārda svina plākšņu aktīvo masu.

• Neatstājiet automašīnu bez ekspluatācijas ar ieslēgtu signalizāciju ilgāk kā 15 dienas.

• Neatstājiet automašīnu ar nevajadzīgi ieslēgtām elektroenerģiju patērējošām ierīcēm. „Tuvās gaismas” pilnībā uzlādētu 55Ah kapacitātes akumulatoru izlādēs 4 – 6 stundās.

• Visos gadījumos akumulatoru izlādējot tā, ka neizdodas iedarbināt transportlīdzekli, akumulators ir jāuzlādē ar stacionāro lādētāju(transportlīdzekļa ģenerators akumulatoru pilnībā uzlādēt nevar).


6. Palīgiedarbināšana no citas automašīnas akumulatora

• Izmantojiet tikai tam speciāli paredzētus vadus.

• Abu automašīnu elektrosistēmām ir jābūt ar vienādu spriegumu.

• Abu automašīnu dzinējiem ir jābūt izslēgtiem.

• Ar vienu vadu savienojiet abu akumulatoru pozitīvos polus. Cita vada vienu galu pieslēdziet pie palīgautomašīnas akumulatora negatīvā pola, otru galu piestipriniet automašīnas, ko nevar iedarbināt, virsbūvei tā, lai pieskartos plikam metālam un lai savienojuma vieta būtu attālināta no akumulatora. Vadieties pēc automašīnas iedarbināšanas instrukcijas. Mēģiniet automašīnu iedarbināt neilgāk kā 15 sekundes.

• Atvienojiet vadus atpakaļējā kārtībā.


7. Akumulators bez ekspluatācijas

• Uzlādējiet akumulatoru pilnībā un uzglabājiet sausā, vēsā vietā (0°C gaisa temperatūras apstākļos pašizlādēšanās praktiski nenotiek). Ja nelietotais akumulators tiek atstāts automašīnā, atvienojiet negatīvo spaili.

• Pārbaudiet akumulatora stāvokli reizi 3 mēnešos un, ja ir nepieciešams, papildus uzlādējiet (skat. 4.p.). Akumulators bez ekspluatācijas diennaktī pašizlādēšanās dēļ var zaudēt līdz 1% no savas kapacitātes un tas nav uzskatāms par ražošanas defektu.

AD akumulatoriem tiek dota 36 mēnešu garantija vieglajām automašīnām un 12 mēnešu garantija kravas automašīnām. Garantija tiek piemērota, ja vienlaicīgi maināmi visi akumulatori, kas attiecīgajam transportlīdzeklim paredzēti saskaņā arkonstrukciju.

Garantija ir spēkā tikai tiem defektiem, kas radušies nekvalitatīvu materiālu vai ražošanas defektu dēļ.

 

Garantija netiek piemērota, ja:

• Akumulators tika lietots vai uzglabāts, neievērojot lietošanas instrukciju;

• Transportlīdzekļa elektroiekārta nedarbojas pareizi vai neatbilst prasībām:

a) Strāvas noplūde, izslēdzot aizdedzi, lielāka kā 0,01 A;

b) Uzlādes spriegums mazāks kā 13,8 V vai lielāks kā 14,6 V; 6V sistēmām– mazāks kā 6,9 V vai lielāks kā 7,3 V; 24V sistēmām– mazāks kā 27,6 V vai lielāks kā 29,2 V.

• Automašīna tika atstāta bez ekspluatācijas ar ieslēgtu signalizāciju ilgāk kā 2 nedēļas (signalizācija akumulatoru izlādē 5-10 dienu laikā);

• Akumulators tika lietots bez uzlādes ar līdzstrāvu vai ģeneratoru;

• Akumulatora korpuss vai citi elementi ir salauzti vai citādi mehāniski bojāti;

• Akumulators tika lietots automašīnā, neievērojot ražotāja ieteikumus;

• Garantija nav spēkā aizsalušiem akumulatoriem (izlādēts akumulators var aizsalt -10°C temperatūrā);

• Garantija nav spēkā pilnībā izlādētiem akumulatoriem, kad spriegums ir mazāks par 10,5 V, bet elektrolīta blīvums mazāks par 1,10 kg/l;

• Pērkams viens 12 V akumulators transportlīdzeklim ar 24 V elektrosistēmu vai viens 6 V akumulators 12 V sistēmai;

• Akumulatorā tika lieti jebkādi šķidrumi, izņemot destilēto ūdeni;

• Аkumulators ir eksplodējis (sprādziens noticis atklātas liesmas vai uguns iespaidā);

• Akumulators ticis izmantots, droši nenostiprinot;

• Akumulators intensīvas vai neatbilstošas ekspluatācijas un apkopes rezultātā ir nolietojies (pazīmes: sairusi aktīvā plākšņu masa, elektrolīts melnā vai brūnā krāsā);

• Ilglaicīgas izlādes rezultātā neatgriezeniski izveidojās svina sulfāts (pazīmes: balti kristāli uz akumulatora plāksnēm);

• Pārāk augsta uzlādes sprieguma dēļ elektrolīts ir kļuvis brūngans vai iztvaikoja;

• Tiek lietota ne transportlīdzekļa ražotāja montēta papildus audio, video, sakaru, kravas celšanas vai cita iekārta (garantija ir spēkā tikai tad, ja ir rakstisks papildus iekārtas ražotāja un uzstādītāja apstiprinājums par visu nepieciešamo izmaiņu transportlīdzeklī veikšanu, piem., uzstādīts jaudīgāks ģenerators, elektroinstalācija, papildus releji u.c., kā arī ir norādīts, kāda veida un raksturojuma akumulators ir nepieciešams šīs iekārtas drošai ekspluatācijai);

 

Pretenziju gadījumā elektroiekārtu tehniskās pārbaudes veikšanai ir jāpiegādā automašīna, kurā tika uzstādīts bojātais akumulators. Ja nav iespējama tūlītēja akumulatora neatbilstošas darbības iemeslu konstatēšana, akumulators atstājams pārdevējam uz 10 darba dienām bojājuma noteikšanai un slēdziena paziņošanai. Dot citu akumulatoru pagaidu lietošanā nav pārdevēja pienākums. Garantijas akumulators nomaināms pret tādu pašu vai analoģiska veida akumulatoru, kuram tiek piešķirts atlikušais neizmantotais garantijas termiņš.

 

Transportlīdzekļu ražotāju, autoservisu, veikalu un citu iestāžu, kas nav saistītas ar šo akumulatora pārdošanu, slēdzieni par akumulatora kvalitāti pārdevējam nav pieņemami un nav pamats bojātā akumulatora tūlītējai nomaiņai pret jaunu.


Garantijas termiņa laikā pārdevējs akumulatora apkalpošanas, pārbaudes darbus bez maksas veic tikai, atzīstot ražošanas defektu un mainot akumulatoru pret jaunu, citos gadījumos par pakalpojumiem maksā pircējs saskaņā ar tobrīd spēkā esošu pakalpojumu cenrādi. Akumulatora un transportlīdzekļa piegādes uz/no garantijas apkalpošanas vietu (-as) izmaksas sedz pircējs.

 

Pircējam rodoties materiālajiem zaudējumiem bojāta akumulatora dēļ (piem., nokavējot lidmašīnu, transportlīdzekļa transportēšana uz remonta vietu, avārijas dienesta izsaukšana, kravas piegādes kavēšana u.c.), pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību.

 

Konstatējot un likvidējot akumulatora bojājumus, kas radušies pircēja vainas dēļ, neievērojot akumulatora un transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijas, garantija tiek pārtraukta.Pēc garantijas apkalpošanas slēdziena paziņošanas pircējam pārdevējs vienu nedēļu akumulatoru uzglabā bez maksas. Vēlākpar katru dienu tiek prasīta samaksa 0.30 EUR apmērā. Neizņemot akumulatoru 30 dienu laikā, tas tiek utilizēts.Jebkādu pretenziju gadījumā ir jāuzrāda šis talons un pirkuma dokuments (kvīts, rēķins, čeks). Neiesniedzot derīgu garantijastalonu, garantijas apskati neveic un pretenzija netiek apmierināta.