Noderīga informācija par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

DABAS RESURSU NODOKLIS


Latvijas normatīvie akti nosaka, ka uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ražošanu, importu vai tirdzniecību, ir jāmaksā dabas resursu nodoklis (DRN) par iepakojumu, vienreizlietojamajiem galda traukiem un piederumiem, kā arī videi kaitīgajām precēm, tai skaitā, elektroprecēm. Savukārt noslēdzot sadarbības līgumu ar Latvijas Zaļo punktu, uzņēmumam ir iespējams saņemt atbrīvojumu no DRN.


Dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājs


 • Juridiska persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē preces iepakojumā, elektropreces vai videi kaitīgās preces, kā arī pircēju ērtībai reklāmas nolūkā pievieno iepakojumu.
 • Savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto preces iepakojumā, elektropreces vai videi kaitīgās prece.
 • Sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja.
 • Sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus.
 • Persona, kura veic preču iepakojumā, elektropreču vai videi kaitīgo preču piegādes darījumus muitas noliktavā vai brīvajā zonā, maksā nodokli, ja tā videi kaitīgās preces vai preces iepakojumā izlaiž brīvam apgrozījumam un realizē Latvijas Republikas teritorijā.
 • Ja persona, kura ražo preces, nodod tās citai personai iepakošanai, nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā realizē šīs preces iepakojumā Latvijas Republikas teritorijā.

 

Dabas resursu nodokļa (DRN) objekts


Iepakojums – primārais, sekundārais, transporta iepakojums

 

Vienreiz lietojamie trauki un galda piederumi - šķīvji, bļodas, krūzes, tasītes, glāzes, kokteiļu salmiņi, naži, dakšiņas, karotes, spraudņi.

 

Elektropreces - elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas darbināmas ar elektrisko strāvu vai baterijām / akumulatoriem. Tai skaitā:

 

 • liela izmēra mājsaimniecības iekārtas;
 • mazizmēra mājsaimniecības iekārtas;
 • IT un elektrosakaru iekārtas;
 • patērētāju iekārtas;
 • apgaismes iekārtas;
 • elektriskie un elektronikas instrumenti, izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti;
 • rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi;
 • medicīniskās ierīces, izņemot implantētās un inficētās;
 • monitoringa un kontroles instrumenti;
 • tirdzniecības automāti.


Videi kaitīgās preces (VKP) – elektriskie svina akumulatori, elektriskie niķeļa un kadmija akumulatori, baterijas un citi elektriskie akumulatori, kā arī visu veidu riepas, eļļas filtri un smēreļļas.

 

Soda sankcijas DRN prasību neizpildes gadījumā

1.No nodokļa maksātāja tiek piedzīta soda nauda divkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā šādā gadījumā:
1.1. Par atskaitēs nenorādīto (slēpto) realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojumu, t.sk., vienreiz lietojamiem traukiem, videi kaitīgām precēm vai elektroprecēm.
2.No nodokļa maksātāja tiek piedzīta soda nauda desmitkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā šādā gadījumā:
2.2. Veicot saimniecisko darbību (ražošana, tirdzniecība, imports, iepakojuma pievienošana pakalpojumam u.c.), neveicot DRN objektu uzskaiti un nemaksājot DRN.

Vai jūsu uzņēmumam jāmaksā DRN?


Dabas resursu nodoklis (DRN) par elektroprecēm ir attiecināms uz uzņēmumiem, kuri ieved vai ražo un realizē, vai izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai elektropreces.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantu elektroprece ir iekārta, kas tiek darbināta ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, t. i., ar baterijām vai akumulatoriem. Visas elektropreces ir īpaši kaitīgas videi, tās ir jānodod vietās, kas ir paredzētas elektropreču un videi kaitīgo preču pieņemšanai.

Piemērs 1: Uzņēmums, kurš Latvijā ieved un pirmais novieto tirgū elektriskās zobu birstes vai ar baterijām darbināmas elektriskās cigaretes, ir atbildīgs par šo elektropreču uzskaiti un DRN nomaksu. Uzņēmums ir atbildīgs arī par elektroprecēm pievienoto iepakojumu.

Piemērs 2: Būvniecības uzņēmums, kurš savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai Latvijā ieved instrumentus, kas darbināmi ar strāvu vai baterijām, ir atbildīgs par šo elektropreču uzskaiti un DRN nomaksu. Uzņēmums ir atbildīgs arī par elektroprecēm pievienoto iepakojumu.

Piemērs 3: Uzņēmums, kurš nodarbojas ar reklāmas suvenīru tirdzniecību un apdruku un Latvijā ieved kabatas lukturīšus, kas darbināmi ar baterijām, ir atbildīgs par šo elektropreču uzskaiti un DRN nomaksu. Uzņēmums ir atbildīgs arī par elektroprecēm pievienoto iepakojumu un baterijām (ja tādas šiem kabatas lukturīšiem ir pievienotas).